Aanmelden

Wij werken ongeveer een jaar aan een project. Voor ieder project wordt een commissie gevormd die nadenkt over de inhoud en de uitvoering. De commissieleden nemen ook de organisatie van de uitvoering voor hun rekening. Voor elk optreden wordt de kleding afgestemd. De koorleden verzorgen zelf op eigen kosten hun kleding door zelf iets te maken, te huren of aan te schaffen. Van de koorleden wordt dus meer dan alleen zingen verwacht.

Wij zingen in vier stemgroepen. Er is  op dit moment een wachtlijst voor alten, sopranen, tenoren en bassen. 

De contributie voor Gebroeders De With bedraagt op dit moment € 340,-  per jaar.

Aanmelden voor de wachtlijst kan door middel van een mailtje aan Marijke Veen: maxi_veen@hotmail.com

Vermeld in ieder geval je naam, stemsoort, leeftijd, adres en telefoonnummer. Als er plaats is voor een nieuwe stem word je uitgenodigd om op proef een repetitie bij te wonen en eventueel een stemtest af te nemen.