Over het koor

Het Bussumse koor Gebroeders de With is opgericht op 5 september 2006. Het is een themakoor en repeteert wekelijks op donderdagavond in Bussum. Het koor bestaat uit dertig leden en wordt sinds december 2017 gedirigeerd door Laurens de Boer.

Het koor is ooit begonnen als smartlappenkoor, maar is tegenwoordig een themakoor, dat grote en kleine concerten organiseert. Elk jaar wordt er een nieuw thema gekozen. Daarbij wordt passend repertoire gezocht. We putten uit alle muziekstijlen. Ieder jaar verzorgen wij een optreden behorende bij het thema van dat jaar. Het ene jaar is dat een kleinschaliger optreden, het andere jaar is dat een grotere productie . Bent u nieuwsgierig naar de projecten die wij hebben georganiseerd, kijk dan onder het kopje optredens op onze website.

De naam Gebroeders de With is ontstaan tijdens een gezellige nazit van één van de repetities van het koor. Het is dus géén verwijzing naar de twee broers die door woedende burgers in 1672 in Den Haag werden vermoord. Maar ‘gewoon’ en ‘zomaar’ een leuke naam, ontstaan tijdens een gezellige borrel!

Het koor Gebroeders de With is een vereniging. Het bestuur bestaat uit José Rood (voorzitter), Piet Baarda (penningmeester) en Rita van der Velde (secretaris) en de algemene bestuursleden Mariëlle Fokker en Barbara Goldschmidt.  Het koor heeft daarnaast allerlei taken verdeeld, zoals organiseren van projecten, voorstellen doen voor het repertoire en het actualiseren van de website.